Osteopaattiliiton KV- työ

Laivan nokka on suunnattu kohti Helsinkiä. Kyydissä istuu hyvin tyytyväinen ja mietteliäs matkustaja. Takana on jälleen erittäin antoisa ja inspiroiva viikonloppu kansainvälisten kollegoiden parissa.

Tallinnassa järjestettiin 23. FORE:n (Forum for Osteopathic Regulation in Europe) kokous, jossa Suomen osteopaattiliittoa edusti liiton hallituksen jäsen Laura Lee Kamppila. Valitsemalla kokouspaikaksi Tallinnan, tukee FORE Virolaisten osteopaattien pyrkimystä virallistaa osteopatian asemaa maassaan. Kokouksen osanottajalista oli, kuten tavallista, hyvin kattava sillä paikalla oli edustajia kaiken kaikkiaan 19 eri maasta. Kokouksia on järjestetty vuosien mittaan kaikkiaan 18 eri maassa. Tyypillinen kokous kestää perjantaista sunnuntaihin ja virallisen ohjelman lisäksi keskinäinen tiedonvaihto, käytänteiden vertailu ja ylipäänsä ajatuksenvaihto osteopatian tiimoilta on todella oleellinen osa viikonloppua.

Tilanne Euroopan osteopatiaorganisaatioden saralla on tällä hetkellä hyvin mielenkiintoinen. Suomi on kahden eri tahon jäsen: edellä mainittu FORE sekä EFO (European Federation of Osteopaths). Kummankin järjestön kokouksiin ottaa osaa maansa tärkeimpien tai suurimpien osteopatialiittojen hallituksen jäsen. Toisin kuin Suomessa, on esimerkiksi Ranskassa, Italiassa tai Englannissa useampia liittoja osteopaateille.

EFO edustaa Euroopan osteopaattiliittoja, FORE taas on puolestaan vastannut osteopatian säännöstelystä ja osteopatian aseman virallistamisesta Euroopassa. Molemmat järjestöt ovat tehneet pitkäjännitteisesti ja sitkeästi työtä osteopatian aseman vakauttamiseksi. Vertaistuki eri maiden liittojen välillä on ollut vuosien saatossa korvaamattoman tärkeää. Viimevuosien yhteisenä suurena projektina näillä kahdella järjestöllä on ollut  Suomessakin vahvistettu EN-16686 standardi.

Maaliskuussa 2018 nämä organisaatiot yhdistyvät. Takana on pitkä, jo kaikkiaan kuusi vuotta kestänyt prosessi.  Molemmat liitot ovat halunneet pitää huolta siitä, että heille tärkeitä asioita ajetaan eteenpäin samalla painoarvolla kuin ennenkin. Neuvottelut ovat olleet välillä täysin jäissäkin, mutta etenkin viimeisen vuoden aikana yhteinen näkemys on saavutettu ja fuusio viimeisiä kokouksia vaille valmis. Käytännön tasolla lähes kaikkien kansallisten liitojen edustajat ovat olleet läsnä kummankin järjestön kokouksissa. Näin on Suomenkin laita. Tämä helpottaa tietenkin jatkossa yhteisten asioiden ajamista, sillä molempien järjestöjen työtavat, arvot ja keskustelukulttuuri ovat tuttuja.

Tänään päättynyt kokous oli siis FORE:n viimeinen varsinainen kokous. Ateenassa järjestetään vielä lyhyt, muodollinen äänestys uuden organisaation hallitukseen ehdotettavien edustajien hyväksymiseksi ja tähän päättyy FORE:n 23- vuotias taival. Foorumin pitkäaikaisen puheenjohtajan Gert Jan Goeden loppupuheenvuoro ei päättynyt kuivin silmin, ymmärrettävästi. Tulevaisuus näyttää kuitenkin hyvältä. Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävä tärkeä työ jatkuu hyvässä hengessä.

Kuvassa FORE:n hallituksesta puheenjohtaja Gert Jan Goede (vas.), varapuheenjohtaja Philippe Sterlingot ja rahastonhoitaja Hanna Njálsdóttir. Toisena vasemmalta Laura Lee Kamppila, Suomen Osteopaattiliitto Ry.

IMG_4375

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s