30- vuotias liitto!

Osteopatian juhlaa

Pari viikkoa sitten juhlittiin 30- vuotiasta Osteopaattiliittoa Hämeenlinnan Aulangolla hienoin menoin. Kolmepäiväiseen viikonloppuun mahtui paljon tärkeitä ja merkityksellisiä hetkiä. Perinteisesti liitto järjestää joka vuosi kevätkoulutuksen jäsenilleen, näin on ollut ammoisista ajoista asti. Tällä kertaa koulutukseen osallistui ennätyksellisesti yli 100 jäsentä ja liki koko joukko oli myös läsnä vuosikokouksessa.

_M9A9333 (1)

Viikonlopun aikana saatiin suomalaisia osteopatian pioneereja hyvin näkyviin. Itse juhlassa sekä viikonlopun aikana osteopatian menneisyyttä, nykyisyyttä että tulevaisuutta kunnioitettiin ja juhlittiin asianmukaisesti. Tuntuu hyvältä, että meillä ammattikuntana alkaa jo olla omaa historiaa ja samanaikaisesti voimme olla tyytyväisiä siitä, mihin olemme päässeet ja mihin haluamme suunnata. Koulutus on Suomessa hyvissä kantimissa. Koko porukkamme tuntui yhtenäiseltä, innostuneelta ja alastaan ylpeältä.

Kouluttamassa meitä oli osteopaatti Steve Paulus Yhdysvalloista. Vakiintuneen kolmipäiväisen koulutuksen lisäksi tällä kertaa järjestettiin keskusteluilta, jossa pohdittiin osteopatian markkinoinnin ja osteopatiasta tiedottamisen kuvioita Englannin osteopaattiliiton (Institute of Osteopathy) toiminnanjohtajan Maurice Chengin johdolla. Juhlallisuuksissa oli paikalla EFFO:n (European Federation and Forum for Osteoathy) uunituore presidetti Marika Jevbratt. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen tuli varta vasten paikalle tuodakseen oman ja inspiroivan tervehdyksensä jo ennen juhlaa- ja itse juhlaa voisi varmaan hyvällä syyllä kutsua melko legendaariseksi!

_M9A9345 (1)

Koko terveydenhuollon alalla eletään isojen muutoksien aikaa, jonka kanssa käsikynkkää kulkee pieni epävarmuus ja epäselvyys tulevasta. Moni asia tulee lähiaikona ja – vuosina muttumaan. Liiton on tärkeää olla osteopaattien edunvalvoja ja pysyä muutosten tuulessa hereillä. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että nyt voimme luoda pohjaa tulevaan ja olla yhdessä – ja yhtenäisenä- mukana kehityksessä. Mikäli meidän yhteistä viikonloppua käyttäisi ilmapuntarina, tuntuvat asiat olevan varsin hyvällä tolalla. Sylintäydeltä onnea 30- vuotiaalle!

_M9A9370 (2)

EFO+ FORE= EFFO!

Onnea uudelle liitolle! Kauan odotettu kokous Ateenassa on takana päin. Forum for Osteopathic Regulation ja European Forum for Osteopathy ovat yhdistyneet. Tuskin voi kuvitella hienompaa näyttämöä näin tärkeälle merkkipaalulle. Akropoliksen juurella historiallisissa maisemissa saatiin vihdoinkin päätökseen kahden liiton yhteen sulautuma.

Tunnelma kokouksessa oli melko jännittynyt, ymmärrettävästi. Kahden liiton hallituksen jäsenet eivät millään kaikki mahtuneet uuden organisaation hallitukseen, eikä pettymyksiltä vältytty. Lopputulos näyttää kuitenkin vakaalta ja jatkumo ylimenovaiheen ajaksi on taattu. Työ osteopatian tunnettuuden, laillistamisen ja tutkimuksen edistämisen eteen jatkuu ja kehittyy.

Jatkuvan etänä tapahtuvan työn lisäksi EFFO (kuten FORE ja EFO tähän asti) kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Nämä kokoukset kestävät aina kahdesta kolmeen päivään. Mukana on nyt yli kaksikymmentä maata täysjäseninä. Mikäli yhdestä maasta on useampi jäsenjärjestö, on kullakin maalla käytössä kuitenkin äänestettäessä vain yksi ääni. Kokouksissa on aina virallinen osuus (kuten esimerkiksi tällä kertaa äänestykset edellisten organisaatioiden purkamisesta ja kaikesta siihen liittyvästä) sekä ”kevyempää” ohjelmaa.

Tärkeä osa tapaamisia on maittain tilanteen päivittäminen. Joka kokouksessa käymme vuoron perään läpi kunkin maan ajankohtaiset ongelmat tai edistyneet asiat. Nämä alustukset pohjustavat niin yhdessä käytyä keskustelua kuin vapaa-ajalla jatkettua ajatuksenvaihtoakin. Kokousviikonloppuina kaikki aika vietetään yhdessä. Illalliset, kahvitauot, lounaat ja yhdessä tehdyt retket ovat yhtä jatkuvaa keskustelua ja kehittämistyötä.

Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta osteopaattiliitot ovat pieniä, toimivat vapaehtosivoimin ja joutuvat venyttämään kaiken kekseliäisyytensä saavuttaakseen tuloksia. Mainiona esimerkkinä voidaan mainita Malta, jossa muutama vuosi sitten oli yksi ainoa osteopaatti; nyt porukkaa on 7 hengen verran ja maa voi liittyä EFFO:n jäseneksi täysjäsenen ominaisuudessa.

Suomessa tapahtuvaa esitystä arvostetaan korkealle. Nimikkeistön edistymistä ja Kantaan liittymisen vaiheita on seurattu viimeisten kokousten ajan innolla. Muutoksilla on taipumus toimia kansainvälisellä tasolla lumipallon lailla; kun yhdessä maassa saadaan asioita vietyä eteenpäin, voidaan siihen viitata tai jopa vedota muiden maiden päättäjille puhuttaessa. Suomessa tehdyn edistyksen vaikutukset tuntuvat täten muun muassa Englannissa ja Norjassa asti. Vastaavasti saa näissä kokouksissa valtavasti inspiraatiota oman liiton käytännön työn kehittämiseksi. Monikansallinen ja -kielinen poppoomme on valtava tiedon, kokemuksen ja taidon keskittymä, josta saa hetkessä liudan vinkkejä ja ehdotuksia pulmaan kuin pulmaan. On suuri ilo ja kunnia tehdä tätä työtä!

Osteopaattiliiton KV- työ

Laivan nokka on suunnattu kohti Helsinkiä. Kyydissä istuu hyvin tyytyväinen ja mietteliäs matkustaja. Takana on jälleen erittäin antoisa ja inspiroiva viikonloppu kansainvälisten kollegoiden parissa.

Tallinnassa järjestettiin 23. FORE:n (Forum for Osteopathic Regulation in Europe) kokous, jossa Suomen osteopaattiliittoa edusti liiton hallituksen jäsen Laura Lee Kamppila. Valitsemalla kokouspaikaksi Tallinnan, tukee FORE Virolaisten osteopaattien pyrkimystä virallistaa osteopatian asemaa maassaan. Kokouksen osanottajalista oli, kuten tavallista, hyvin kattava sillä paikalla oli edustajia kaiken kaikkiaan 19 eri maasta. Kokouksia on järjestetty vuosien mittaan kaikkiaan 18 eri maassa. Tyypillinen kokous kestää perjantaista sunnuntaihin ja virallisen ohjelman lisäksi keskinäinen tiedonvaihto, käytänteiden vertailu ja ylipäänsä ajatuksenvaihto osteopatian tiimoilta on todella oleellinen osa viikonloppua.

Tilanne Euroopan osteopatiaorganisaatioden saralla on tällä hetkellä hyvin mielenkiintoinen. Suomi on kahden eri tahon jäsen: edellä mainittu FORE sekä EFO (European Federation of Osteopaths). Kummankin järjestön kokouksiin ottaa osaa maansa tärkeimpien tai suurimpien osteopatialiittojen hallituksen jäsen. Toisin kuin Suomessa, on esimerkiksi Ranskassa, Italiassa tai Englannissa useampia liittoja osteopaateille.

EFO edustaa Euroopan osteopaattiliittoja, FORE taas on puolestaan vastannut osteopatian säännöstelystä ja osteopatian aseman virallistamisesta Euroopassa. Molemmat järjestöt ovat tehneet pitkäjännitteisesti ja sitkeästi työtä osteopatian aseman vakauttamiseksi. Vertaistuki eri maiden liittojen välillä on ollut vuosien saatossa korvaamattoman tärkeää. Viimevuosien yhteisenä suurena projektina näillä kahdella järjestöllä on ollut  Suomessakin vahvistettu EN-16686 standardi.

Maaliskuussa 2018 nämä organisaatiot yhdistyvät. Takana on pitkä, jo kaikkiaan kuusi vuotta kestänyt prosessi.  Molemmat liitot ovat halunneet pitää huolta siitä, että heille tärkeitä asioita ajetaan eteenpäin samalla painoarvolla kuin ennenkin. Neuvottelut ovat olleet välillä täysin jäissäkin, mutta etenkin viimeisen vuoden aikana yhteinen näkemys on saavutettu ja fuusio viimeisiä kokouksia vaille valmis. Käytännön tasolla lähes kaikkien kansallisten liitojen edustajat ovat olleet läsnä kummankin järjestön kokouksissa. Näin on Suomenkin laita. Tämä helpottaa tietenkin jatkossa yhteisten asioiden ajamista, sillä molempien järjestöjen työtavat, arvot ja keskustelukulttuuri ovat tuttuja.

Tänään päättynyt kokous oli siis FORE:n viimeinen varsinainen kokous. Ateenassa järjestetään vielä lyhyt, muodollinen äänestys uuden organisaation hallitukseen ehdotettavien edustajien hyväksymiseksi ja tähän päättyy FORE:n 23- vuotias taival. Foorumin pitkäaikaisen puheenjohtajan Gert Jan Goeden loppupuheenvuoro ei päättynyt kuivin silmin, ymmärrettävästi. Tulevaisuus näyttää kuitenkin hyvältä. Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävä tärkeä työ jatkuu hyvässä hengessä.

Kuvassa FORE:n hallituksesta puheenjohtaja Gert Jan Goede (vas.), varapuheenjohtaja Philippe Sterlingot ja rahastonhoitaja Hanna Njálsdóttir. Toisena vasemmalta Laura Lee Kamppila, Suomen Osteopaattiliitto Ry.

IMG_4375

 

Osteopatiapalveluiden CEN- standardin julkistaminen 9.11.2017

mustavalkokuva

Eilen vietettiin Helsingissä juhlaa, kun julkistimme iloisella joukolla Suomessakin käytössä olevan osteopatiapalveluiden Standardin. Samassa illassa esiteltiin kaksi esitettä, joiden tuella tietoa osteopatiasta saadaan vietyä eteenpäin:

FullSizeRender (1)

  • Eurooppalainen osteopatiastandardi (EN166869) esittelee standardin lyhyesti ja ytimekkäästi. Tätä esitettä voi jakaa esimerkiksi terveyskeskuksiin tai muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille.
  • Mitä odottaa osteopaatiltasi- esite, jossa esitellään osteopatiaa yleisesti, kerrotaan osteopaattisesta hoidosta sekä vaatimuksista hoidon suhteen.

Esitteet on valmistanut Suomen Osteopaattiliitto ry ja ne tulevat kaikille jäsenille tilattavaksi liiton nettikaupan kautta pian.

Kiitos kaikille osallistujille ja järjestäjille mukavasta illasta!

Osteopatia, Kanta-palvelut, nimikkeistö…

IMG_0005

Kanta- palvelu lienee suurelle osalle meistä jollain tapaa tuttu asia. Sähköisessä potilasjärjestelmässä asiakkaansa kirjaavien osteopaattienkin tulee sinne liittyä, mutta vielä se ei olisi mahdollista muuten, kuin esimerkiksi fysioterapeuttien nimikkeistöä käyttäen. Ennen liittymistä tuntuikin hyvin järkeenkäyvältä, että oma nimikkeistö luodaan nimenomaan osteopaattien tarpeita ajatellen. Kannassa käytettävää rakenteista kirjaamista varten nimikkeistö on välttämätön.

Pienyritysten, johon toiminimetkin kuuluvat, olisi tullut liittyä Kanta- palveluun jo vuoden 2016 puolella. Keväällä 2017 ennen Osteopaattiliiton vuosikokousta olimme yhteydessä THL:n virkamiehiin, ja kyselimme käytännön asioita Kantaan liittymisestä. Sovimme tuolloin, että mitään varsinaista kiirettä ei ole, mutta olisi hyvä kartoittaa tilanteemme.

Kesäkuussa 2017 tapasimme THL:n Mikko Härkösen, joka toimii nimikkeistöpalvelussa koordinaattorina. Hän ehdotti, että kasaisimme työryhmän, jonka tehtävänä olisi luoda mahdollisimman käyttökelpoinen ja käyttäjäkuntansa näköinen nimikkeistö. Työryhmään ilmoittautui Facebookin tiedottamisen kautta kaikkiaan kahdeksan osteopaattia. Syyskuun 20. päivä THL:n kokouksessa varmistettiin, että nimikkeistö on tarpeen ja että sitä ruvetaan tosissaan tekemään.

Varsinaiset palaverit pidetään kahden viikon välein THL:n tiloissa. Palavereita on tähän mennessä ollut neljä kappaletta. Ennen joulua kokoonnumme vielä kaksi kertaa, ja joulun jälkeen tapaamisia on tällä hetkellä suunniteltu vielä kaksi. Käytännössä kokouksia jatketaan niin kauan, että nimikkeistöön voidaan olla tyytväisiä. Mukaan liittyy myöhemmässä vaiheessa kaksi terminologia sekä luonnollisestikin koodari, joka vastaa teknisestä toteutuksesta. Palavereissa istumisesta ei saa rahallista korvausta, mutta nimikkeistön luominen ei myöskään maksa esimerkiksi Osteopaattiliitolle mitään. Nimikkeistö totetutetaan nyt suomeksi ja käännetään kokonaisuudessaan saman tien ruotsiksi. Englanninkieliset nimet tulevat jäämään termien selityksiin. Näin tästä työstä on paljon hyötyä myös kansainvälisellä tasolla.

Pohjana nimikkeistölle on vuonna 2006 silloisessa Stadiassa kirjaamisesta tehty opinnäytetyö, Glossary of Ostepathic Terminology (2017), sekä Suomen Osteopaattiliitto ry:n ja Suomen Ortopediset Osteopaatit ry:n jäseniltä kerätyt termit ja kirjaamistottumukset. Ennen kuin nimikkeistö annetaan terminologien tarkasteluun, on tarkoituksena järjestää palautekierros sähköpostitse kaikille halukkaille.

Karkeasti arvioiden kesään 2018 mennessä nimikkeistön tulisi olla valmis. Sen pohjalta laaditaan osteopaateille suunnattu rakenteisen kirjaamisen opas. Käytännön kirjaamisesta on tarkoitus järjestää halukkaille koulutuksia, jotta uuteen systeemiin siirtyminen sujuisi mahdollisimman sujuvasti.

 

 

CEN standardi= SFS-EN 16686 eli standardi osteopatiapalveluista

Suomeen on vahvistettu osteopatiapaleveluiden standardi SFS-EN 16686), joka on- muutamia poikkeuksia lukuunottamatta- yhteinen suurimmassa osassa Eurooppaa. Suomessa standardi on vahvistettu Suomen Standardoimisliiton toimesta 10.8.2015 ja käännös on hyväksytty 18.3.2016.

Pian alkavan 30-vuotijuhlavuotensa kunniaksi Suomen Osteopaattiliitto ry järjestää CEN- standardin julkaisutilaisuuden Helsingissä 9.11.2017. Tilaisuudessa julkaistaan myös Mitä odottaa osteopaatiltasi- esite, joka on FORE:n (Forum for Ostepathic Regulation) aloitteesta ja standardin pohjalta luotu esite osteopaattien asiakaskunnalle. Samanlainen esite on julkaistu useassa muussakin Euroopan maassa. Samalla julkaistaan lyhyt, standardin esittelevä esite.

Alle on liitetty jälkimmäisen esitteen teksti. Koska Suomessa osteopaatti on nimikesuojattu ja täten terveydenhuoltolain alainen ammattikunta, ei standardi ylitä lakia, mutta se toimii suosituksena ja koskee kaikkia Suomessa toimivia osteopaatteja. Käytännössä mikään ei muutu. Valvira ja aluehallintovirasto ovat edelleen alaamme valvovat tahot. Todennäköisesti jatkokouluttautumista ja ammattitaidon ylläpitoa tullaan seuraamaan jatkossa systemaattisesti, mutta tästä seuraa infoa tuonnempana.

Suomen Osteopaattiliitto ry on sekä EFO:n että FORE:n jäsen.

Tässä siis luvattu esitteen teksti:

EUROOPPALAINEN OSTEOPATIASTANDARDI
EN16686

Standardin kehitystyö

Standardin EN16686 ’Osteopatiapalvelut’ (CEN/TC 414) on kehittänyt Euroopan standardisointikomitea CEN. Standardin laadinta alkoi vuoden 2011 lopussa yhteistyössä Euroopan eri maiden terveydenhuollon ammattilaisten kesken EFO:n  (European Federation of Osteopaths) ja FOREN:n (Forum for Osteopathic Regulation in Europe) johdolla. Projektityöryhmän sihteeristön muodosti CENin itävaltalainen jäsenjärjestö (Itävallan standardisointiliitto). Standardi hyväksyttiin virallisesti vuoden 2015 heinäkuussa ja julkaistiin 33:ssa Euroopan maassa CENin jäsenjärjestöjen toimesta vuoden 2015 lopussa.

Lisätietoja

Lisätietoja eurooppalaisesta osteopaattista hoitoa koskevasta standardista (EN16686) löytyy osoitteista www.efo.eu tai www.forewards.eu sekä osoitteesta http://osteopaattiliitto.fi

(Huom. liiton sivuille info tulossa, tämä tässä blogitekstin yhteydessä mainittakoon!)

Eurooppalaisesta osteopatiastandardista on saatavana kopioita CEN-jäsenmaiden standardisointielimistä. Suomessa Suomen Standardoimisliitto SFS ry, http://www.sfs.fi

Johdanto

Euroopan standardisointikomitean (CEN)[1] kanssa yhteistyössä kehitetyssä eurooppalaisessa Osteopatapalvelut- standardissa (EN16686)[2] vahvistetaan ensimmäistä kertaa yleiseurooppalaiset vaatimukset osteopaattiselle hoidolle.

Mikä on EN16686?

Osteopatia on  terveydenhuollon ammattiala, ja osteopaatit tarjoavat vastaavaa hoitoa asiakkaille kaikkialla Euroopassa. Koska alalla ei ole ollut selkeitä perus- ja jatkokoulutusta tai ammatillista toimintaa koskevia standardeja, ovat myös epäpätevät toimijat voineet kutsua itseään osteopaateiksi. Jotkin oppilaitokset ovat myös saattaneet tarjota opiskelijoille lyhyitä viikonloppukursseja, jotka eivät anna osteopaatin pätevyyttä eivätkä takaa turvallista ja laadukasta hoitoa.

Eurooppalaisen standardin (EN16686) tavoitteena on selkeyttää toimialaa ja asettaa yhdessä asiakirjassa eurooppalaiset[3] laatuvaatimukset korkeatasoiselle osteopaattiselle hoidolle sekä alan koulutukselle, turvallisuudelle ja ammattietiikalle.

Laadukas kliininen hoito

Osteopaateilla on tietyt yhteiset osaamisalueet, jotka ohjaavat heidän toimintaansa asiakkaiden diagnosoinnissa, hallinnoinnissa ja hoidossa. Ne muodostavat osteopaattisen hoidon perusperiaatteet.

Eurooppalaisessa standardissa on esitettynä osteopaattien yhteinen näkemys terveyden ja sairauden osteopaattisista malleista, mutta myös alakohtaisen tutkimuksen sekä terveydenhuollon yleisten periaatteiden ja käytäntöjen tuntemuksen tärkeydestä, jotta osteopaatit voivat tehdä yhteistyötä terveydenhuoltoalan muiden toimijoiden kanssa ja ohjata asiakkaan tarvittaessa toiselle palveluntarjoajalle.

Korkea ammattietiikka ja ammattimainen suhtautuminen

Osteopaatin tulee kotimaansa voimassa olevia määräyksiä ja lainsäädäntöä noudattaen:

  • toimia asiakkaan edun nimissä
  • olla yhteistyössä asiakkaan kanssa
  • ylläpitää yleisön luottamusta osteopaattien ammattikuntaa kohtaan
  • pitää päivitettyä potilastietorekisteriä ja suhtautua potilastietoihin kunnioittavasti tietosuojasta huolehtien
  • toimia yhteistyössä muiden terveydenhoitopalveluiden tarjoajien kanssa.

Tiukat koulutusvaatimukset

Laadukkaan hoidon antaminen asettaa tiukat vaatimukset alan koulutukselle.

Eurooppalaisen standardin mukaan osteopaatiksi voi kouluttautua kahta eri polkua; koulutusohjelma voi olla tyyppiä 1 (edellyttää vähän tai ei ollenkaan aikaisempaa terveydenhuoltoalan koulutusta, mutta lukio tai vastaava peruskoulutus suoritettuna) tai tyyppiä 2 (edellyttää aikaisempaa terveydenhuollon ammattikoulutusta).

Tyypin 1 koulutusohjelma sisältää tavallisesti vähintään 4800 tuntia opetusta, joista vähintään 1000 tuntia on ohjattua kliinisen hoitotyön harjoittelua ja koulutusta.

Tyypin 2 koulutusohjelma sisältää tavallisesti vähintään 2000 tuntia opetusta vähintään neljän vuoden kuluessa; näistä vähintään 1000 tuntia on ohjattua kliinisen hoitotyön harjoittelua ja koulutusta.

Kummallekin koulutusohjelmalle on määritelty yhtäläinen sisältö, esimerkiksi koulutuksen ydinosaamisalueet (perustiedot ja -taidot, kliiniset ja osteopaattiset tieteet, kliininen hoitotaito) sekä opettamisen, oppimisen ja arvioinnin perusperiaatteet. On tärkeää huomata, että osteopatia-alan oppimistulosten tulee olla samat kummassakin koulutusohjelmassa.

Eurooppalaisen standardin mukaisesti osteopaattien on myös ylläpidettävä ja syvennettävä tietojaan ja taitojaan osteopaattisen hoidon ja tieteen alalla kehittämällä ammatillista osaamistaan jatkuvasti. Kansallinen lainsäädäntö voi olla tässä suhteessa velvoittava.

Työvoiman liikkuvuuden edistäminen

Euroopassa toimivien osteopaattien pätevyysvaatimusten yhdenmukaistamisen myötä eurooppalaisen standardin (EN 16686) voimaantulo on lisännyt myös rekisteriviranomaisten luottamusta maasta toiseen muuttavien osteopaattien ammattipätevyyttä kohtaan. Tämä voi nostaa osteopaattien ammattitaidon arvostusta ja parantaa heidän liikkuvuuttaan Euroopan alueella.

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen tiivistyminen

Eurooppalaisen standardin käyttöönotto ja sen myötä lisääntynyt tiedonvaihto tiivistää myös osteopaattien ammattikunnan yhteyksiä eurooppalaisiin instituutioihin ja kaikkiin sen eurooppalaisiin sidosryhmiin.

[1] http://www.cen.eu

[2] Osteopaattisen hoidon tarjoaminen. EN16686. Eurooppalainen standardisointikomitea, heinäkuu 2015.

[3]  Eurooppalainen standardi (EN16686) ei syrjäytä kansallista lainsäädäntöä niissä Euroopan maissa, joissa osteopatia on jo lailla säädelty ammattiala (vuoden 2016 lähtien tämä käsittää Suomen, Ranskan, Islannin, Maltan, Portugalin, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan).

Nimikkeistötyöpaja aloittanut toimintansa 25.9.2017

Osteopaatit saavat liittyä Kanta- palveluun, mutta omaa nimikkeistöä ei vielä ole olemassa. Kaikki sähköiseen potilastietojärjestelmään kirjaavat ovat velvoitettuja liittymään Kantaan, mutta vasta oman nimikkeistön valmistumisen jälkeen.

Maanantaina 25.9. aloitti nimikkeistötyöpajansa urakkansa osteopaattien oman nimikkeistön luomiseksi. Työryhmässä on mukana kahdeksan osteopaattia, THL:n edustaja sekä kaksi terminologia.

Pohjana nimikkeistölle käytettään vuonna 2006 Metropoliassa tehtyä opinnäytetyötä sekä Yhdysvalloista peräisin olevaa Glossary of Osteopathic Terminology. Lisäksi on tarkoitus kartoittaa kentällä käytettäviä termejä, jotta nimikkeistö palvelisi kaikkia sitä käyttäviä. Työryhmän ajatuksena olisi myös tarjota mahdollisuus palautteen antoon halukkaille työn edetessä, jotta prosessi olisi mahdollisimman läpinäkyvä ja toimiva.

Työryhmä tapaa parin viikon välein noin kuuden kuukauden ajan. Tämän jälkeen seuraa muunmuassa koodareiden työvaihe, nimikkeistön kääntäminen ruotsiksi ja osteopaateille suunnatun, rakenteisen kirjaamisen oppaan laatiminen. Koko prosessi vienee noin vuoden verran.

Jäseninä työryhmässä ovat: Sandra Rinne, Iida Salo, Paula Saarelma, Petri Vuorjoki, Jarno Haikonen, Tuomas Kaario ja Laura Lee Kamppila.